Søg støtte

Søg

Gratis førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Pilotprojekt - hvordan får man unge alkoholmisbrugere i behandling

Lænke-ambulatorierne i Danmark

Undersøgelser viser, at cirka 32.000 unge mellem 16 og 24 år har et alkoholforbrug, der kræver behandling, men at kun 1,8 pct. af dem modtager hjælp. Flere unge med et skadeligt alkoholforbrug vil gerne have hjælp til at nedsætte forbruget, men der er ingen særlige behandlingstilbud målrettet unge, og de unge opsøger ikke de steder, hvor voksne med alkoholproblemer kan få hjælp. Dette projekt vil derfor undersøge, hvordan man får unge alkoholmisbrugere i behandling, og hvilke behandlingsmetoder der er mest lovende. Der er tale om et etårigt pilotprojekt, der omfatter både indsamling af viden om målgruppen defineret som unge med et alkoholforbrug på mere end 30 genstande ugentligt, rekruttering af unge, intervention og efterfølgende evaluering. Projektet sker i et samarbejde mellem Lænkeambulatorierne i Danmark og KORA.

Tildelt støtte

999.975 kr.

2015

Modtager

Lænke-ambulatorierne i Danmark

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt