Søg støtte

Søg

Indkøb af innowalk


Donation

Projekt

Podcast til unge om følelser

Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark

Donationen går til at udvikle en podcastserie i samarbejde med en gruppe 18-20-årige for at give de unge viden om følelser og råd til at rumme og håndtere dem. Der er flere unge end tidligere, som rapporterer om mistrivsel. Men der er også en risiko for, at almenmenneskelige livsproblemer tolkes som egentlige psykiske lidelser. Med donationen skal der produceres ti podcast-afsnit med titlen “Totalt normalt - en podcast om dine, mine og vores følelser”. Her stilles skarpt på følelser som tristhed, skam, frygt og ængstelighed. Hvert afsnit formes som en samtale mellem to unge, en psykolog og en vært. De unge involveres i alle dele af processen omkring podcasten lige fra idéudvikling, udformning, medvirken, produktion og udbredelse til evaluering. Podcasten produceres af teamet bag Mindhelper.dk, der har stor erfaring med at formidle viden og råd om mental sundhed til unge. Podcastserien vil blive frit tilgængelig, og efter de ti første afsnit bliver podcasten fast forankret og drevet af Mindhelper.dk.

Tildelt støtte

508.420 kr.

2023

Modtager

Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet