Søg støtte

Søg

Røddinglundlejren 2017


Donation

Projekt

Projekt - En særlig Indsats

Region Sjælland, Partnerskabet

På Lolland-Falster lever 7-9 % af børn i fattige familier, hvilket for en stor andel af områdets børn og unge udmunder i dårlig sundhed og trivsel samt lavt uddannelsesniveau. Dette projekt søger at afdække effekten af forskellige tiltag og hvordan forskellige tiltag kan kombineres for bedst mulige resultater. Gennem et forløb på 6 måneder skal et team af fagpersoner producere en rapport med forslag til aktiviteter, der kan implementeres. Projektet er en langsigtet og tværgående indsats, der sigter mod at bedre sundhedstilstanden i befolkningen som helhed samt reducere social ulighed i sundhed.

Tildelt støtte

754.000 kr.

2013

Modtager

Region Sjælland, Partnerskabet

Region

Sjælland