Søg støtte

Søg

Behandling af barndomstraumer


Donation

Projekt

Projekt Hjerterum

Frivilligcenter Langeland

Børn i alle aldre kan rammes af sorg, fx i forbindelse med dødsfald i familien, skilsmisse, misbrug, mobning og ensomhed. I sådanne situationer kan børnene have brug for støtte og et netværk, som ved, hvordan det er at stå i en svær situation. Frivilligcenter Langeland har siden 2015 stået for etablering af selvhjælpsgrupper for 13-30-årige, og der er skabt et godt samarbejde med Langelands Kommune, der gerne ser et sted for børn og unge i sorg, som de kan henvise til. Projektet vil nu gerne udvide tilbuddet til også at gælde børn ned til fem-seks-års alderen og samtidig forlænge tilbuddet frem til 2018. Selvhjælpsgrupperne skal fokusere på samtale, på at dele erfaringer og på muligheden for at kunne spejle sig i andres oplevelser. Der etableres også nogle interessebårne fællesskaber, hvor fx en gruppe, der oplever ensomhed, kan mødes til spilaftener, mens grupper, som kæmper med overvægt, kan mødes om sund madlavning eller en ugentlig gåtur. Ambitionen er, at der i løbet af de næste to år skal rekrutteres 12 frivillige og 50 brugere, og det vigtigste mål er at sikre, at borgerne og kommunen får et godt kendskab til det frivillige tilbud. Indsatsen bliver evalueret og skal forankres, så det kan fortsætte efter projektets afslutning.

Tildelt støtte

367.000 kr.

2015

Modtager

Frivilligcenter Langeland

Region

Syddanmark