Søg støtte

Søg

Indkøb af operationssimulator


Donation

Projekt

Projekt respekt vol. 2

Ungdomsbyen Rødovre

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 20 % af de 13-17 årige ikke trives og lider af lavt selvværd. Ungdomsbyen, et kursuscenter der tilbyder kurser til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om aktuelle samfundstemaer, startede derfor "Projekt Respekt" som et tilbud til folkeskolerne, hvor eleverne fik et kursus i at tage ansvar for egen og andres trivsel og sundhed. Formålet er at eleverne reflekterer over psykisk sund og de samfundsmæssige normer og faktorer, der har en indvirkning herpå. Derudover skal lærere og fagfolk introduceres til kurset og hvordan de selv kan italesætte emnet med de unge. Efter elevkurset vil lærerne på skolen få ansvaret for fortsat at bearbejde emnet. Med Projekt Respekt vol 2.0 vil der blive afholdt yderligere 28 kurser og tilbuddet vil blive evalueret. Til forskel fra de tidligere kurser vil Ungdomsbyen nu varetage hele kurset, hvor de før kun havde ansvar for formiddagen, hvilket skal øge sammenhængsgraden på kurset.

Tildelt støtte

294.000 kr.

2013

Modtager

Ungdomsbyen Rødovre

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Lev sundt