Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Udstyr

Psykisk velbefindelse

Botilbuddet Gydehøj

Botilbuddet Gydehøj er et bo- og dagtilbud for 20 borgere med varige og betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddet har afprøvet en wellness-gyngestol i en kortere periode, og det har hjulpet borgerne til at finde ro særligt i en tid med COVID-19, hvor mange aktiviteter er aflyst, og besøg har været begrænset. Donationen gør det muligt at indkøbe en wellness-gyngestol med tilhørende fiberdyne og pude, som kan stå permanent i botilbuddet og hjælpe beboerne til at finde ro og dermed forbedre hverdagen for dem.

Tildelt støtte

60.260 kr.

2020

Modtager

Botilbuddet Gydehøj

Region

Hovedstaden