Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Projekt

Psykologisk Korttidsrådgivning

Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro

Psykologisk Korttidsrådgivning på Nørrebro tilbyder gratis og anonyme rådgivningsforløb til psykisk belastede borgere i Storkøbenhavn. Målgruppen er fortrinsvis unge i alderen 20-29 år i svære livssituationer. Formålet er at forebygge, at de psykiske udfordringer eskalerer og resulterer i fx en sygemelding. Foreningen drives af psykologer og psykologistuderende, som arbejder frivilligt. Denne donation går til, at de frivillige kan komme på kurser for at sikre kvaliteten i tilbuddet.

Tildelt støtte

56.048 kr.

2019

Modtager

Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle