Søg støtte

Søg

Førstehjælpskasser


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Rådgivning til socialt udsatte

Indvandrer Kvindecentret

Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt, socialt fællesskab for minoritetsetniske kvinder og deres familier, der lever i socialt udsatte livspositioner. Indvandrer Kvindecentret yder social, juridisk og økonomisk rådgivning og har normalt åbent 52 timer om ugen. I den aktuelle situation er alle centrets aktiviteter imidlertid lukket ned. Kvindecentret har modtaget en donation til omorganisering og kapacitetsudvidelse af rådgivningsindsatsen, så den kan tilbydes virtuelt. Den virtuelle rådgivning skal spænde bredt fra dagligdagsrådgivning om fx forståelse af breve, økonomisk rådgivning og budgetlægning til tungere og mere krævende socialfaglig og juridisk rådgivning som fx udsættelse af boliger, fysisk og psykisk vold, skilsmisser og familiesammenføring. Centret vil som led i indsatsen opskalere og rekruttere flere frivillige. Ved at overgå til virtuel rådgivning åbnes der også mulighed for, at tilbuddet senere kan blive landsdækkende, hvilket centret vurderer der er efterspørgsel efter.

Tildelt støtte

204.678 kr.

2020

Modtager

Indvandrer Kvindecentret

Region

Landsdækkende