Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Udstyr

Redningsveste

Bagsværd Roklub

Tildelt støtte

24.100 kr.

2023

Modtager

Bagsværd Roklub

Region

Hovedstaden

Delmål

Respekt for vand