Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Forskningsprojekt

Reform mod ungdomskriminalitet

VIVE-Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd

Denne donation går til et projekt, der skal skabe ny viden om effekter af indsatser over for kriminalitetstruede børn og unge. I 2019 trådte en ny reform i kraft i Danmark, som fokuserer på en tidlig og konsekvent indsats mod ungdomskriminalitet bl.a. ved etableringen af Ungdomskriminalitetsnævn (UKN) og Ungekriminalforsorg. UKN kan iværksætte straks-reaktioner eller forbedringsforløb til børn og unge i alderen 10-17 år, som er mistænkt eller dømt for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet/den unge efterlever afgørelsen fra UKN. Den forskningsmæssige viden om effekterne af forebyggende indsatser som sanktion over for kriminalitetstruede børn og unge er dog sparsom. Derfor skal forskerne undersøge, om det nye system virker efter hensigten, og hvordan det påvirker trivsel, skolegang og hverdagsliv hos kriminalitetstruede børn og unge.

Tildelt støtte

4.662.000 kr.

2020

Modtager

VIVE-Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start