Søg støtte

Søg

Førstehjælpsinstruktør


Donation

Forskningsprojekt

Relationskvalitet i vuggestuen

University of Copenhagen

Donationen går til at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsprogram, der fokuserer på pædagogers relationelle kompetencer i deres samspil med børn i daginstitutioner for at fremme børnenes sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. Evnen til at regulere sin adfærd og negative følelser i sociale relationer er afgørende for psykisk sundhed i et livslangt perspektiv. Evnen udvikles i de tidlige leveår og afhænger primært af kvaliteten af den tilknytning, som et barn oplever til sine forældre. Men næsten alle 0-3-årige børn i Danmark går i daginstitution, og derfor betyder barnets relation til personalet og personalets evner til at opdage børn, der er udfordrede i at regulere deres følelser, også meget. Forskerne vil teste, om et hollandsk udviklet program (Care-giver Interactive Profile, CIP) fremmer kvaliteten af pædagogers samspil med børnene og børnenes sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. Endvidere vil de afprøve en nyudviklet observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der har til formål at opkvalificere pædagoger til tidligt at have øje for børn, der har særlig brug for støtte i forhold til at udvikle deres evne til at regulere negative følelser. 200 pædagoger fra daginstitutioner i København med vuggestuebørn skal deltage i projektet.

Tildelt støtte

1.849.845 kr.

2021

Modtager

University of Copenhagen

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start