Søg støtte

Søg

Røgfri Fremtid

Ingen børn og unge under 18 år og færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger i 2030. Det er målet for partnerskabet Røgfri Fremtid, som TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse har etableret. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller udsættes for tobaksrøg.


I Danmark dør 13.600 hvert år på grund af rygning. Halvdelen af dagligrygerne dør af deres rygning, og mennesker, der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen, dør omkring 10 år tidligere end ikke-rygere.

Rygning er ikke bare en vane, men er stærkt afhængighedsskabende. Risikoen ved rygning øges med rygemængde gennem livet og ung alder ved rygedebut. En tidlig rygestart øger også afhængigheden af rygning. Halvdelen af rygerne er begyndt at ryge, før de fyldte 18 år.

Gennem de sidste år er faldet i rygeforekomsten gået i stå. Mange holder op, men desværre begynder stadig flere unge at ryge. Hver dag begynder omkring 40 danske børn og unge under 18 år at ryge. Det er ikke et mønster, man kender fra andre lande.

Danmark har fået en førsteplads, som ingen vil have

I Danmark har vi verdens yngste rygestart. En titel, som ingen ønsker. Kun sammen kan vi undgå at give tobakken videre til den næste generation.

Ingen børn og unge ryger i 2030

TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse har etableret partnerskabet Røgfri Fremtid. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.
Det er vores mål, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030, og at færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger. 

Partnerskabet er åbent for alle, der kan slutte sig til budskabet om ikke at give tobakken videre til næste generation. Gennem en bred bevægelse er strategien at skabe folkelig opbakning, strukturelle rammer, der forebygger rygestart, fremmer røgfrie miljøer, få flere til at lykkes med at holde op med at ryge og at gøre røgfrihed til normen, så det bliver sværere at begynde at ryge og lettere at blive røgfri.

Flere end 280 partnere slutter nu op om formålet.

Partnere i Røgfri Fremtid bakker op om disse budskaber:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef