Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Rum for deltagelse?

Københavns Professionshøjskole

Donationen går til at udvikle metoder til inddragelse, når myndighedssagsbehandlere arbejder med sårbare børn og unge. Hvert år taler mindst 130.000 udsatte børn og unge med deres sagsbehandler om svære emner, der fx handler om, hvor de skal bo, når far og mor går fra hinanden. Ifølge Børnekonventionen har alle børn ret til at deltage i beslutninger, der vedrører dem, og deres deltagelse opfattes som den primære nøgle til at sikre kvalitet i indsatserne. Forskning peger dog på, at børn og unge ikke deltager tilstrækkeligt i myndighedernes beslutningsprocesser. Forskerne vil derfor indsamle viden og bidrage til en bedre forståelse af sagsbehandlernes håndtering af børn og unges deltagelse i beslutningerne. Ambitionen er at generere nye metoder til at understøtte børn og unges deltagelse i myndighedernes beslutningsprocesser. Projektet, der er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Københavns Professionshøjskole, er rettet mod børn og unge i alderen 12-23 år samt deres myndighedssagsbehandlere.

Tildelt støtte

804.926 kr.

2023

Modtager

Københavns Professionshøjskole

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start