Søg støtte

Søg

Tur i tivoli for udsatte børn


Donation

Projekt

Sail Youngsters

Sejlklubben Limfjorden

Udsatte børn og unge trives generelt dårligere både fysisk og psykisk, føler sig ensomme og deltager sjældent i fritidsaktiviteter. Sejlklubben Limfjorden og Fritidscentret Vesterkæret er gået sammen om projektet Sail Youngsters for at give udsatte børn og unge en mere ligeværdig adgang til organiseret fællesskab i en idrætsforening, noget at være sammen om og andre at være sammen med. I sommerhalvåret vil foreningen tilbyde udsatte børn og unge i alderen 12-18 år fra Fritidscentret Vesterkæret ugentlig sejladsaktivitet i en sportsbåd á tre timer sammen med 8-10 andre børn og unge. Her kan de opleve glæden ved idræt på vandet og indgå i et forpligtende fællesskab med ligesindede. Donationen vil gå til frikøb af en fagperson fra fritidscentret, der kender de unge og børnene.

Tildelt støtte

40.776 kr.

2020

Modtager

Sejlklubben Limfjorden

Region

Nordjylland