Søg støtte

Søg

Bro til fællesskabet


Donation

Projekt

Sail Youngsters

Sejlklubben Limfjorden

Udsatte børn og unge trives generelt dårligere både fysisk og psykisk, føler sig ensomme og deltager sjældent i fritidsaktiviteter. Sejlklubben Limfjorden og Fritidscentret Vesterkæret er gået sammen om projektet Sail Youngsters for at give udsatte børn og unge en mere ligeværdig adgang til organiseret fællesskab i en idrætsforening, noget at være sammen om og andre at være sammen med. I sommerhalvåret vil foreningen tilbyde udsatte børn og unge i alderen 12-18 år fra Fritidscentret Vesterkæret ugentlig sejladsaktivitet i en sportsbåd á tre timer sammen med 8-10 andre børn og unge. Her kan de opleve glæden ved idræt på vandet og indgå i et forpligtende fællesskab med ligesindede. Donationen vil gå til frikøb af en fagperson fra fritidscentret, der kender de unge og børnene.

Tildelt støtte

40.776 kr.

2020

Modtager

Sejlklubben Limfjorden

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start