Søg støtte

Søg

Fællesskaber i Paradiset


Donation

Projekt

Sammen går vi på banen

FCM Samfund

FC Midtjyllands afdeling FCM Samfund har modtaget støtte til et projekt målrettet unge 18-30-årige, der er uden uddannelse og job, og som får uddannelseshjælp. På kort sigt skal de unge, der deltager i projektet, opleve større livsmestring som at komme op om morgenen, betale sine regninger samt indgå i og bevare relationer til andre. På lang sigt skal projektet være med til at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp. I første halvdel af forløbet vil der være fokus på fællesskab, det sociale aspekt og udvikling af personlige kompetencer. Herudover vil Fodbold Fitness – det at dyrke motion sammen og være sammen på et hold – være en central del af projektet. De unge vil sideløbende modtage undervisning, mentorsparring og rådgivning. Midtvejs introduceres forskellige virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner til projektet ved en event, hvor der også arrangeres Fodbold Fitness med repræsentanter fra virksomheder, institutioner og de unge deltagere. FCM Samfund vil herefter i samarbejde med jobcentre fra de unges hjemkommuner matche deltagerne med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Praktik, brobygning og småjobs-ordning vil være en del af anden halvdel af forløbet, hvor de unge stadig vil modtage sparring, undervisning og fortsætte deres fysiske træning.

Tildelt støtte

3.000.000 kr.

2019

Modtager

FCM Samfund

Region

Midtjylland