Søg støtte

Søg

Sammen om musikken


Donation

Projekt

Sammen om musikken

Goldschmidts Musikakademi Aalborg

Goldschmidts Musikakademi Aalborg, der er en forening drevet af fonde og frivilliges bidrag, tilbyder en række gratis musiktilbud til børn og unge i alderen 7-19 år. Børnene kommer fra familier, der ikke selv har råd til at betale for musikundervisning, samt fra familier med anden etnicitet end dansk. Nogle mestrer endnu ikke det danske sprog, er ensomme og har vanskeligt ved at gå i skole, få venner og passe ind. Via musikken ønsker akademiet at skabe et fælles sprog, tryghed, nærvær og tid til den enkelte. Med donationen kan musikskolen fortsætte i de kommende tre år med ugentlig sammenspils- og soloundervisning samt en musikcafé ca. en gang om måneden, hvor alle skolens elever kan deltage. Ambitionen er at kunne tilbyde 120 børn og unge undervisning i 2023.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2022

Modtager

Goldschmidts Musikakademi Aalborg

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start