Søg støtte

Søg

Mobile hjertestartere


Donation

Projekt

Samtale/netværksgrupper

BEDRE PSYKIATRI – Gentofte lokalafdeling

Bedre Psykiatri Gentofte tilbyder samtalegrupper for pårørende og forældrenetværksgrupper, som ledes af en professionel terapeut. Grupperne skal hjælpe og yde støtte til pårørende i familier med personer med psykiske problemer, som oplever en hverdag med store udfordringer og pres pga. den syge pårørende. Med donationen kan Bedre Psykiatri Gentofte afholde informationsmøde med oplæg om typiske pårørende/forældreproblemstillinger i familier med psykiske problemer og oprette seks nye samtalegrupper i de kommende år.

Tildelt støtte

132.000 kr.

2022

Modtager

BEDRE PSYKIATRI – Gentofte lokalafdeling

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle