Søg støtte

Søg

LEX: mental sundhed+akut hjælp


Donation

Projekt

SB110: for og med unge hjemløse

KFUM's Social Arbejde - Skjoldbo

Ungeherberget Skjoldbo er et midlertidigt bosted for unge hjemløse mellem 18 og 29 år - der er plads til 25 unge. Skjoldbo har som NGO organisation under KFUM's Sociale Arbejde eksisteret siden 1971 og har en lang historie for at arbejde med udsatte borgere. Skjoldbos ungegruppe er svært udfordret i at honorere krav til det etablerede aktiveringssystem på beskæftigelsesområdet. Selv et krav om fremmøde er yderst vanskeligt at leve op til, for den ungegruppe Skjoldbo repræsenterer. Det betyder at en stor del af Skjoldbos ungegruppe i praksis ikke bliver aktiveret, hvilket leder til en stagnering i udvikling, øget isolation, misbrug og en mangel på mening i hverdagen. Skjoldbo modtager støtte til at afprøve en metode, hvor det er relationen til socialpædagogisk personale, der er den bærende faktor i et samarbejde med den enkelte unge. Helt konkret søger de støtte til etablering og udvikling af et unge inddragende produktionsselskab ”SB110” for Skjoldbos unge. Det skal fungere som en trædesten til andre tilbud.

Tildelt støtte

578.893 kr.

2021

Modtager

KFUM's Social Arbejde - Skjoldbo

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start