Søg støtte

Søg

Din stemme er vigtig


Donation

Udstyr

Sikker Sejlads med Stifinderne

Søspejdergruppen Stifinderne Sø

Søspejdergruppen Stifinderne Sø har et voksende medlemstal og en ambition om at udvide deres sejladsaktiviteter. Med donationen kan søspejderne opdatere og forstærke sikkerhedsudstyret til gruppens både, så sikkerheden er i orden under sejladsen.

Tildelt støtte

35.830 kr.

2023

Modtager

Søspejdergruppen Stifinderne Sø

Region

Midtjylland

Delmål

Respekt for vand