Søg støtte

Søg

Indkøb af VHF radio og GPS


Donation

Udstyr

Sikkerhedsudstyr Skolehaver

Haver til Maver - Svendborg

Børn har ret til at dyrke livet, mærke verden og lære i samspil med planeten og hinanden. Haver til Maver er et undervisningsunivers med jorden, naturen og skolehaven som rammer for et unikt læringsrum. Foreningen Haver til Maver Svendborg ønsker at etablere skolehaver, hvor børn kan blive fortrolige med sund levevis, madlavning over bålkomfurer, mens naturen omkring skolehaverne udforskes og opleves. Donationen går til diverse sikkerhedsudstyr, bl.a. førstehjælpskasser, brandalarm, brandtæpper og andet slukningsmateriel, der kan medvirke til at højne trygheden og brandsikkerheden i forbindelse med madlavningsaktiviteterne.

Tildelt støtte

4.800 kr.

2020

Modtager

Haver til Maver - Svendborg

Region

Syddanmark

Delmål

Klar til livet