Søg støtte

Søg

Førstehjælpsinstruktør


Donation

Projekt

Skalering af Leg på Plejehjem

Samværd

Donationen går til at udbrede indsatsen ”Leg på plejehjem” til flere steder i landet. ”Leg på plejehjem” er legestuer på plejehjem, hvor en børnehave eller babyer med forældre kommer på besøg til musikalsk legestue til glæde for både de ældre beboere og børnene. En musikvært og en medarbejder fra plejehjemmet leder legestuen, hvor der synges og leges med fx rasleæg, tørklæder, faldskærm og sæbebobler. ”Leg på plejehjem” omfatter et kursusforløb for personalet fra plejehjemmet, personalet fra deltagende børnehaver samt for eventuelle eksterne musikundervisere, så de kan facilitere de musikalske legestuer. Målet er at mødes på tværs af generationer gennem musik og rytmik med mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde end gennem det talte sprog. Leg på plejehjem findes i dag på 20 plejehjem, og Foreningen Samværd ønsker med donationen over en periode på tre år at udbrede aktiviteten til yderligere 50 plejehjem i hele landet. Indsatsen forventes at nå ud til 3.000 plejehjemsbeboere og inddrage 2.500 børn. Som led i projektet afholdes en række regionale kursusdage rundt om i landet i 2023, hvor alle interesserede institutioner – både plejehjem og daginstitutioner mv. – er velkomne.

Tildelt støtte

1.848.954 kr.

2022

Modtager

Samværd

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår