Søg støtte

Søg

Autisme Ungdom Sommercamp 2024


Donation

Forskningsprojekt

Skematerapi mod depression

Region Syddanmark Psykiatri

Midlerne går til et seksårigt forskningsprojekt, der skal afprøve, om en særlig form for psykologisk behandling, såkaldt skematerapi, har bedre virkning mod kronisk og hidtil behandlingsresistent depression end den vanligt tilbudte behandling i psykiatrien. Depression er blandt de almindeligst forekommende psykiske lidelser, og ca. 15-20 pct. af mennesker med depression har lidelsen kronisk og/eller er såkaldt behandlingsresistente, så almindelig psykologisk behandling eller medicinsk behandling har begrænset effekt. Disse mennesker er i forhøjet risiko for selvmord, og de fungerer væsentligt ringere end andre depressionspatienter. Mindre studier med skematerapi har vist lovende resultater, så nu skal metoden afprøves i større skala. Metoden tager udgangspunkt i, at patienterne er domineret af fastlåste "skemaer" i deres oplevelse og tankegang, fx at man er grundlæggende svigtet af andre. Med skematerapi kan man kortlægge disse ”skemaer” og over lang tid gennem terapeutiske øvelser ændre på, hvordan de påvirker personen. Projektet vil være klinisk forankret i Region Hovedstaden med Ida-Marie Arendt i spidsen som ph.d.-studerende og efterfølgende postdoc. Viser indsatsen positive resultater, vil metoden umiddelbart kunne implementeres i Region Hovedstadens Psykiatri og resten af landet.

Tildelt støtte

6.051.912 kr.

2020

Modtager

Region Syddanmark Psykiatri

Region

Landsdækkende