Søg støtte

Søg

Sikkerhed for ungdomssejlere


Donation

Projekt

Smartphone APP i psykiatrien

Psykiatrisk Center Ballerup

Personer med psykisk sygdom føler ofte at de ikke bliver inddraget i beslutningsprocesserne i deres behandlingsforløb, hvilket øger risikoen for udeblivelser og for tidlig afslutning af behandlingen. Fælles beslutningstagen er et værktøj til brobygning mellem personale og patienter. Region Hovedstadens Psykiatri er i færd med at udvikle en app målrettet personer med psykiske lidelser, der forventes færdiggjort juni 2013. Appen fokuserer på fælles beslutningstagning imellem patient og behandler, og vil være et interaktivt, inddragende redskab. Donationen fra TrygFonden skal gå til et implementerings- og evalueringsforløb på tre psykiatriske afdelinger, der skal afprøve den virkning applikationen kan have.

Tildelt støtte

600.000 kr.

2013

Modtager

Psykiatrisk Center Ballerup

Region

Hovedstaden