Søg støtte

Søg

Etablering af nyt krisecenter


Donation

Projekt

Snoezelrum

Fjordskolen

Fjordskolen Lysholm er en specialskole med 57 elever, der alle har multiple funktions-nedsættelser i større eller mindre grad. Eleverne lider af mange forskellige diagnoser, fx ADHD, autisme og sjældne handicaps. Alle har kognitive funktionsnedsættelser, hvilket medfører, at eleverne har svært ved at finde ro og sidde stille, og det kan ofte give udadreagerende adfærd. Derudover har mange af børnene intet talesprog. Børnenes handicaps medfører, at de har svært ved selv at søge de sanseindtryk, som de har brug for til at føle sig trygge i omgivelserne. Denne donation skal gå til etablering af snoezelrum – også kaldet sanserum – på Fjordskolen. Snoezel er et koncept, der stammer fra Holland, og som har til formål at stimulere handicappede, der ikke selv kan opnå tilstrækkelige sanseoplevelser. Snoezelrummet på Fjordskolen vil indeholde lys, farver, lyd, musik, dufte, vandseng, hængekøje og andre elementer, der skal give børnene mulighed for at kommunikere, udforske, lege og slappe af. Formålet med projektet er at skabe et rum, hvor børnene kan kommunikere gennem berøring og bevægelser, og som er med til at forbedre deres kommunikative evner for at øge trivslen blandt eleverne.

Tildelt støtte

560.450 kr.

2018

Modtager

Fjordskolen

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start