Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Forskningsprojekt

SO REAL - VR in social anxiety

Psykiatrisk Center København

Donationen går til projektet ”SO REAL – Virtual Reality i behandlingen af social angst”, der skal undersøge effekten af to forskellige behandlinger til personer, der er diagnosticeret med social angst – henholdsvis kognitiv adfærdsterapi med indlagt eksponeringsterapi versus kognitiv adfærdsterapi med virtual reality eksponering. Socialangst er en af de hyppigste psykiske lidelser, og mennesker, der lider af socialangst, er kendetegnet ved at være overdrevent opmærksomme på dem selv og frygte at blive bedømt negativt af omgivelserne. Som behandling anses kognitiv adfærdsterapi som værende mest effektfuld. Behandlingen søger at forandre måden, den ramte tænker på, så tankerne bliver mindre angstfremkaldende og mere selvunderstøttende, og det foregår sædvanligvis ved, at man opsøger socialt udfordrende situationer eller konstruerer dem i rollespil. Nogle patienter afviser at deltage, fordi de tror, de ikke kan håndtere det, og derfor skal SO REAL-projektet undersøge, om det kan være mere effektivt at lave eksponeringsterapi i virtual reality end i virkeligheden.

Tildelt støtte

3.517.500 kr.

2020

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle