Søg støtte

Søg

Indkøb af VHF radio og GPS


Donation

Projekt

Socialøkonomisk Årspris

Center for Socialøkonomi

Tildelt støtte

900.000 kr.

2013

Modtager

Center for Socialøkonomi

Region

Landsdækkende