Søg støtte

Søg

Unikke fællesskaber i naturen


Donation

Udstyr

Støtte til mobil teleslynge

Tulipangården

En stor del af beboerne på bofællesskabet Tulipangården har høreproblemer, og flere forventes at få problemer i de kommende år, da gennemsnitsalderen blandt beboerne er stigende. For at afhjælpe noget af den utryghed, der er forbundet med tab af hørelsen, går denne donation til en teleslynge, der blandt andet kan bruges til sociale arrangementer.

Tildelt støtte

70.000 kr.

2018

Modtager

Tulipangården

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende