Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Akutpulje

Støtte til udsatte børn

Psykiatrifonden

310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom, stof- eller alkoholmisbrug. Disse børn er en særligt udsat gruppe, der bl.a. har markant større risiko for at opleve mistrivsel og udvikle psykisk sygdom senere i livet end andre børn. I den aktuelle corona-krise, finde det helle, skolen kan være, ikke i øjeblikket, og de sociale relationer og familiære netværk – som langt fra altid er omkring familierne – er sat ud af spil. Derfor er der brug for nye, stærke tiltag, der kan hjælpe denne målgruppe – særligt i en krisetid som denne, men også bagefter. En anden målgruppe er børn og unge, som har en psykisk lidelse. Psykiatrifonden modtager en donation til tre indsatser:1. Rådgivning til daginstitutioner og skoler til de fagprofessionelle, som ofte er rådvilde over for hvordan de giver omsorg og støtte til børn/unge, der er pårørende, og børn/unge, der selv har psykiske udfordringer. Psykiatrifondens børnefaglige medarbejdere vil her rette sig mod pædagogisk personale, som kender børnene og familierne, og tilbyde 1-1 telefonisk rådgivning af. 2. Som en udvidet hjælp vil Psykiatrifondens rådgivning tilbyde, at forældre med psykisk sygdom kan blive kontaktet af en børnefaglig medarbejder, som kan hjælpe med vejledning i forhold til de udfordringer, der kan være forbundet med at være barn i en familie med psykisk sygdom.3. Kapacitetsudvidelse af Rådgivningen, telefon og chat. I kølvandet på Covid-19, er der etableret en løsning, så rådgiverne kan tage opkald og chatte fra eget hjem – det giver nye muligheder for større optag i Rådgivningen, så de bedre kan følge med efterspørgslen og hjælpe flere.

Tildelt støtte

945.000 kr.

2020

Modtager

Psykiatrifonden

Region

Landsdækkende