Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Støtte til udsatte børn/unge

Lær for Livet

Lær for Livet (LFL) er et program, der skal styrke anbragte og andre udsatte børn og unge både fagligt, socialt og personligt, så de bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. I de seks år, børnene er en del af programmet, kommer de på flere såkaldte Learning Camps, får tilknyttet en frivillig mentor og får styrket deres læringsmiljø i hjemmet. LFL's målgruppe er anbragte børn samt socialt udsatte børn, der er hjemmeboende, som er i aflastning og/eller med omfattende foranstaltninger i hjemmet. Disse børn klarer sig desværre lige så dårligt uddannelsesmæssigt som de anbragte børn. Der er ca. 360 børn i programmet. Lukkede skoler går hårdt ud over de udsatte børns trivsel, og deres faglige tab bliver typisk større end for de andre elever, fordi børnene ofte ikke får den samme støtte til skolearbejdet som børn fra ressourcestærke hjem. LFL modtager en donation til trivsels- og lektiesamtaler, hvor erfarne undervisere fra LFL kontakter alle børn og unge i programmet telefonisk for at give dem en håndsrækning både mentalt og konkret til skolearbejdet. Der ringes til hvert barn eller ung for at vise omsorg, støtte og opmærksomhed i en svær tid og samtidig støtte, motivere og inspirere til skolearbejdet. De voksne kan være en tryg livline i en svær tid. Børnene og de unge skal desuden have mulighed for at sende deres opgaver til læreren, så de kan komme med sparring og input til opgaven.

Tildelt støtte

90.000 kr.

2020

Modtager

Lær for Livet

Region

Landsdækkende