Søg støtte

Søg

Pårørendecafeer


Donation

Projekt

Strukturapps i hverdagen

Baunegård Grupper og Skole

Projektets formål er at støtte med midler til indkøb af 24 iPads til døgninstitutionen Baunegårds døgnanbragte og hjemmeboende børn. De 24 iPads skal medvirke til at skabe struktur, overblik og tryghed i børnenes hverdag. Målet med projektet er, at børnene bliver mere selvhjulpne samt medvirke til at gøre deres handicap mindre synligt for omverdenen. Erfaringerne fra dette projekt skal deles med andre døgn- og aflastningsinstitutioner.

Tildelt støtte

55.200 kr.

2016

Modtager

Baunegård Grupper og Skole

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En chance i livet