Søg støtte

Søg

Hør bedre - sammen


Donation

Projekt

Strukturel forebyggelse

Vidensråd for Forebyggelse

Donationen går til at tilvejebringe viden om strukturel forebyggelse som et værktøj til at øge folkesundheden. I de senere år er der kommet en øget opmærksomhed på, at strukturel forebyggelse er effektiv til forebyggelse og sundhedsfremme og måske især til at forebygge social ulighed i sundhed. Strukturel forebyggelse bruges til at gøre det sunde valg til en integreret del af hverdagen og i mindre grad et spørgsmål om et individuelt valg. Med donationen vil forskerne samle den eksisterende viden om effekten af strukturel forebyggelse inden for KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og præsentere den i en temarapport målrettet politikere, embedsværk og forvaltning på nationalt og lokalt niveau. Det skal give politikere og beslutningstagere et forskningsbaseret grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra til gavn for danskernes sundhed.

Tildelt støtte

1.700.000 kr.

2022

Modtager

Vidensråd for Forebyggelse

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv