Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Studiestøtte til indsatte

Ungdommens Røde Kors

Midlerne går til en indsats, der skal forebygge tilbagefald til kriminalitet gennem studiestøtte til nuværende og tidligere indsatte. Forskning viser, at erhvervsuddannelse under afsoning reducerer risikoen for tilbagefald til kriminalitet. Ungdommens Røde Kors (URK) driver en frivilligbaseret studiestøtteordning målrettet indsatte i danske fængsler, hvor indsatte med ønske om uddannelse matches med frivillige studerende fra relevante uddannelser. Ordningen findes pt. i fire ud af landets 14 fængsler. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet, og derfor vil Ungdommens Røde Kors udvide ordningen til yderligere to fængsler og samtidig udvikle og afprøve en studie-støtteindsats til tidligere indsatte, som netop er blevet løsladt. Indsatsen vil give studiestøtte til 150 indsatte og 50 løsladte over en periode på tre år, og der skal rekrutteres 200 frivillige studiestøtter.

Tildelt støtte

1.493.725 kr.

2021

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Landsdækkende