Søg støtte

Søg

Nye Redningsflåder og drift


Donation

Udstyr

Styrket fagligt miljø

Sjællands Universitetshospital

Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital SUH dækker skadestue, modtagelse, akuttelefon, observationsafsnit og korttidssengeafsnit på sygehusene i Køge og Roskilde. Med donationen kan afdelingen indkøbe simulationsudstyr til at styrke uddannelse og det faglige miljø i afdelingen. Udstyret skal bruges til at træne bl.a. læger og sygeplejersker i at håndtere akut dårlige patienter og vedligeholde deres kompetencer i avanceret genoplivning af både børn og voksne. Målet er gennem bedre simulation at styrke personalets handlekompetencer i akutte situationer og derigennem styrke patientsikkerheden og give patienter og pårørende en god og tryg oplevelse med sundhedsvæsnet.

Tildelt støtte

284.916 kr.

2021

Modtager

Sjællands Universitetshospital

Region

Sjælland

Delmål

Hjertestart