Søg støtte

Søg

Idræt for mænd på værested


Donation

Projekt

Styrket socialfaglig indsats

Indvandrer Kvindecentret

Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i København hjælper socialt udsatte etniske minoritetskvinder og havde alene i 2014 besøg af flere end 12.500 børn og voksne fordelt på 45 nationaliteter. Formålet med centret er at forebygge og hjælpe social eksklusion af kvinderne med tilbud om alt fra hjælp til at oprette en NemID til at yde rådgivning om kontanthjælp og støtte kvinderne i akutte situationer. Der er stor efterspørgsel på hjælpen, og ofte er ventetiden to-tre uger, hvilket er uholdbart. Indvandrer Kvindecentret ønsker med dette projekt at udvide aktiviteterne, så der er socialrådgivere, som kan møde kvinderne i fælleslokalerne og hjælpe dem med fx at oversætte et brev eller andet, der kan løses her og nu. Der skal også etableres informationscaféer, hvor grupper af kvinder kan mødes og modtage information om nye regler på social- og integrationsområdet eller fx i forbindelse med statsborgerskab. Endeligt skal der hverves frivillige til et socialfagligt frivilligkorps, der kan yde rådgivning en gang om ugen til kvinderne. Indvandrer Kvindecentret ønsker dermed at øge servicen til kvinderne med de differentierede tilbud, der samtidig vil betyde en kortere ventetid til rådgivningen.

Tildelt støtte

823.900 kr.

2015

Modtager

Indvandrer Kvindecentret

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet