Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Sund aktivitet på plejehjem

Plejecenter Blomstergården og Mølleparken samt dagcenter

Plejecenter Blomstergården og Mølleparken har haft en storskærm med Touch and Play på prøve til demensramte beboere. Skærmen og de interaktive øvelser og spil har haft en positiv effekt på at vedligeholde og stimulere borgernes kognitive og motoriske funktioner gennem leg og aktivitet. Med donationen kan plejecentret anskaffe en skærm, der kan stå permanent på plejehjemmet til gavn for beboernes trivsel.

Tildelt støtte

72.500 kr.

2021

Modtager

Plejecenter Blomstergården og Mølleparken samt dagcenter

Region

Sjælland

Delmål

Flere gode leveår