Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Forskningsprojekt

Systematisk sprogstimulering til anbragte børn: Hjælp til plejeforældre

Aarhus Universitet

Donationen går til afprøvning af interventionen READ rettet mod plejefamilier, så de bedre kan stimulere anbragte børns sprog. Projektet vil afprøve, hvordan man kan støtte plejeforældre i systematisk og struktureret samtale-højtlæsning med anbragte børn i nul- til seksårsalderen, herunder information om hvorfor det nytter. Anbragte børn klarer sig langt under forventet sammenlignet med deres jævnaldrende med samme IQ, men højtlæsning kan løfte børnene personligt, socialt og fagligt. Københavns Kommunes Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) indgår i projektet, og hvis afprøvningen viser positive resultater, kommer VABU til at udarbejde og implementere vejledninger til familieplejere og -konsulenter på baggrund af metoden.

Tildelt støtte

5.499.808 kr.

2018

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start