Søg støtte

Søg

Oplevelsesdage på Øresund


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Tæt kontakt og støtte

RSV Virksomhedsporten A/S

Virksomhedsporten A/S er en registreret socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Kolding, Svendborg, Ikast og Tønder. Virksomhedsporten har i øjeblikket hjemsendt 75 medarbejdere med løn og 92 borgere, som er i Vejlednings og opkvalificeringsforløb i afdelingerne. Af de 75 medarbejdere, som er hjemsendt, er ca. 60 socialt udsatte/særligt sårbare (ansat i fleksjob 2-20 timer). Af de 92 hjemsendte borgere, vurderes ca. 70 at være socialt udsatte/særligt sårbare pga. ringe eller ingen netværk samt/eller dårligt helbred (primært psykisk). Virksomhedsporten modtager støtte til at hjælpe den enkelte til at fastholde livskvaliteten og modet i en uvis tid, hvor der kan være en stor risiko for eks. tilbagefald i misbrug, et dårligere psykisk velbefindende eller sociale udfordringer i familien. Gennem en indsats i 16 uger vil man sikre en tæt kontakt eller en genoptagelse af den tætte kontakt til de borgere og medarbejdere, som vurderes at have behov for det – og selv ønsker det. Den gode relation og troen på borger/medarbejder vurderes at være nogle af de væsentligste parametre i en effektiv indsats for de tilknyttede borgere og for virksomhedens udsatte medarbejder.

Tildelt støtte

476.576 kr.

2020

Modtager

RSV Virksomhedsporten A/S

Region

Landsdækkende