Søg støtte

Søg

Drømmelejren 2021


Donation

Projekt

Temadøgn for frivillige

Tryghedstjenesten

Tryghedstjenesten tilbyder afløsning og vågeopgaver samt øvrige frivilligopgaver hos syge og døende borgere. Ressourcepersonerne i Tryghedstjenesten arbejder gratis hos borgere uden at overtage plejepersonalets ansvar eller overtage deres opgaver. Tjenesten leverer en stor støtte for pårørende, der har brug for aflastning og støtte. Med dette projekt vil Tryghedstjenesten sikre et kvalitetsløft af de 40 frivillige i foreningen, så de kan yde en endnu bedre indsats i fremtiden.

Tildelt støtte

101.640 kr.

2013

Modtager

Tryghedstjenesten

Region

Midtjylland