Søg støtte

Søg

Gode leveår for de svage ældre


Donation

Projekt

Tid til at være ung

Alzheimerforeningens lokalafdeling Københavns Omegn. Formand Laust Sørensen

Når et menneske får demens, bliver selv helt almindelige og simple gøremål vanskeligere at gennemføre, idet hukommelsen og evnen til at klare flere ting samtidigt svigter. I Alzheimerforeningens lokalafdeling i København arbejder man for at forbedre hverdagslivet for demensramte og deres pårørende. De har i mange år tilbudt pårørendegrupper, der har været målrettet ægtefæller og voksne børn. Da demens ofte er noget, der er forbundet med ældre personer, har der ikke været tilbud målrettet unge pårørende i alderen 15 til 25 år. Baseret på erfaringer fra hovedforeningen vil Alzheimerforeningens lokalafdeling oprette støttegrupper målrettet unge pårørende. I grupperne får de unge mulighed for at møde ligesindede og tale om det, de alle har til fælles, nemlig at være ung og have en forælder med en demenssygdom. Denne donation går derfor til etablering af gruppemøderne herunder supervision, transport, forplejning, psykologer under møderne og udarbejdelse af en rapport.

Tildelt støtte

134.800 kr.

2017

Modtager

Alzheimerforeningens lokalafdeling Københavns Omegn. Formand Laust Sørensen

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet