Søg støtte

Søg

Tjek på røgalarmen

En røgalarm kan redde liv. Det kræver dog, at den ikke ligger i skuffen eller er uden batteri. RøgalarmPatruljen tager ud og tjekker røgalarmer i boligområder med mange udsatte og ældre.

En røgalarm holder vagt døgnet rundt og advarer dig, hvis der opstår røgudvikling. Med en røgalarm, der virker, øger du sikkerheden for både dig selv og dine naboer.

70.000 mennesker oplever hvert år en brand i hjemmet, og især ældre er en meget udsat gruppe ved brand - ikke mindst fordi de har relativt få røgalarmer i forhold til befolkningen generelt.

Vi ved, at en del af de opsatte røgalarmer i danske hjem ikke virker på grund af opbrugt eller manglende batteri, ligesom nogle røgalarmer er tilsmudsede og derfor virker dårligt eller giver fejlalarmer. Røgalarmer skal nemlig både testes og rengøres regelmæssigt.

Røgalarmpatruljen

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner om at sætte fokus på brandsikkerhed for ældre. Indsatsen kører under navnet Tjek på røgalarmen – med RøgalarmPatruljen som centralt omdrejningspunkt.

Hvert år får op til ti kommuner mulighed for at være en del af BrandBevægelsen og TrygFondens kampagne ”Tjek på røgalarmen”, hvor en RøgalarmPatrulje tjekker røgalarmer i en række boligområder, hvor der bor mange ældre.

RøgalarmPatruljen består af en person fra beredskabet og to unge, frivillige hjælpere, der går fra dør til dør og tilbyder at tjekke røgalarmer.

RøgalarmPatruljen tilbyder at sætte nye batterier i alle røgalarmer, og hvis røgalarmen ikke virker, monterer RøgalarmPatruljen en ny med et 10-års batteri – helt gratis. Er der ikke en røgalarm i boligen, tilbyder patruljen at sætte en op. Alle boliger, der får tilbuddet om at få tjekket røgalarmen, vil på forhånd blive informeret.

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?

René Højer

Projektchef