Søg støtte

Søg

Ny familiebesøgslejlighed


Donation

Forskningsprojekt

Træning af børns ihærdighed kan bane vejen for et bedre liv

TrygFondens Børneforskningscenter, AU

Forskning viser, at børns samvittighedsfuldhed og ihærdighed i høj grad forudsiger, hvordan de klarer sig i voksenlivet. Det gælder både i forhold til uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, familieliv, mentalt og fysisk helbred, misbrug, kriminalitet mm. Dette projekt vil derfor undersøge, hvorvidt man ved at træne børns ihærdighed kan bane vejen for, at de får et bedre liv på lang sigt og bl.a. øge deres faglige færdigheder. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 100 børnehaver i Aarhus. I indsatsbørnehaverne vil forældre med introduktion og støtte fra personalet træne børnenes ihærdighed med billige, simple og legende motorikøvelser. Indsatsbørnehaverne inddeles yderligere i to grupper, hvor forældrene i den ene kun får et detaljeret øvelsesskema, mens de i den anden også får SMS-påmindelser om at gennemføre træningen. Påvirkningen af børnenes ihærdighed ventes at ske gradvist, og effekten vil derfor blive målt på børnenes faglige færdigheder ved skolestart og senere. En undersøgelse af, hvad der har betydning for forældrenes (effektive) deltagelse i et sådan træningsprogram, indgår også i projektet, der sker i samarbejde med Aarhus Kommune. Viser projektet gode resultater, forventer Aarhus Kommune at implementere indsatsen i praksis i kommunens daginstitutioner.

Tildelt støtte

4.423.742 kr.

2015

Modtager

TrygFondens Børneforskningscenter, AU

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet