Søg støtte

Søg

Samtaler til unge i mistrivsel


Donation

Forskningsprojekt

Traumefokus i stofbehandling

Aarhus Universitet

Donationen går til en indsats, der skal udvikle og pilotteste en screeningsprocedure og en ny behandlingsmetode til borgere, der er plaget af traume- og misbrugslidelser. Et traume som fx et overgreb i barndommen eller voldsomme katastrofeoplevelser kan sætte dybe spor resten af livet og udvikle sig til en posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD. Internationale undersøgelser peger på, at et sted imellem 30 og 60 procent af mennesker i behandling for rusmiddelproblematikker opfylder kriterierne for PTSD. Derfor kan en mulig vej i rusmiddelbehandlingen være at have mere fokus på at tackle traumerne. Det sker allerede i en række andre lande, og derfor vil de danske forskere pilotafprøve to traumefokuserede behandlingsmodeller fra udlandet kaldet ”Seeking Safety” og ”Creating Change”, der skal give den traumeramte en følelse af kontrol over traumereaktionerne. Pilotstudiet vil inkludere omkring 120 borgere over 18 år fra fem rusmiddelcentre i Danmark. Er resultaterne lovende, er vejen banet for at afprøve metoderne i større skala.

Tildelt støtte

981.358 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv