Søg støtte

Søg

En støtte til pårørende


Donation

Udstyr

Trivsel for den demente

Plejecentret Antvorskov

Plejecentret Antvorskov er et somatisk plejehjem, som varetager flere og flere beboere med demens. Med det formål at skabe ro, tryghed og øget livskvalitet blandt beboerne vil plejecentret bruge denne donation til anskaffelse af en PARO robotsæl samt to gyngestole.

Tildelt støtte

67.125 kr.

2018

Modtager

Plejecentret Antvorskov

Region

Sjælland