Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Trivselsværkstedet

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark

Det Blå Sted under Blå Kors Danmark vil med denne donation etablere et trivselsværksted, hvor udsatte voksne kan fremstille bæredygtige produkter sammen med en gruppe frivillige og blive en del af et positivt fællesskab. Det Blå Sted har 40 års erfaring som værested for socialt udsatte, og de oplever, at brugerne efterspørger mulighed for at hjælpe til med praktiske opgaver. På værkstedet kan brugerne mødes to-tre gange om ugen og fremstille produkter af genbrugsmaterialer, som de efterfølgende skal sælge i Det Blå Steds butik og genbrugsbutikker. Undervejs er der tilbud om støttende samtaler, så brugerne også oplever en personlig udvikling. Projektet vil få ca. 10 frivillige og 50 brugere tilknyttet.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2020

Modtager

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle