Søg støtte

Søg

Samtaler til unge i mistrivsel


Donation

Kursus

Tryg i og ved fjorden

Hundested Skole

Hundested Skole samarbejder med lokale foreninger om vandaktiviteter, hvor eleverne i skole- og klubtid kommer på besøg og afprøver deres tilbud. Skolen ønsker at ruste deres elever til livet i og på vandet og give dem en nem adgang til foreningslivet, men nogle elever er utrygge ved vandet og kender ikke til livredning og førstehjælp. Med donationen kan der afholdes en tredages Ocean Rescue Camp med undervisning i livredning, som skal ruste eleverne til at færdes i og ved vandet.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2023

Modtager

Hundested Skole

Region

Hovedstaden

Delmål

Respekt for vand