Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Udstyr

Tryghed ved genoplivning

Søkilde Plejehjem

På Søkilde Plejehjem har de ansatte været ude for at skulle genoplive en beboer. For at øge trygheden i personalegruppen og forbedre de ansattes vilkår ved hjertestop, går denne donation til 60 mund-masker, så alle medarbejdere kan have deres egen maske.

Tildelt støtte

1.680 kr.

2018

Modtager

Søkilde Plejehjem

Region

Midtjylland

Delmål

Hjertestart