Søg støtte

Søg

FBU ForældreStøtte


Donation

Kursus

Tryghed via førstehjælp

Blå Kors Danmark

Donationen går til at uddanne medarbejdere i førstehjælp og dermed øge trygheden for børn, unge og voksne på Blå Kors’ væresteder, lejre, i familienetværk og forskellige tilbud. Blå Kors er en paraply for blandt andet 12 væresteder, 15 bo- og behandlingstilbud og hjemløsetilbud samt 50 genbrugsbutikker. Organisationen er desuden ramme om forskellige behandlings- og samværstilbud til børn og unge, der lever i familier i udsatte positioner. På årsplan møder medarbejderne i Blå Kors mere end 300 børn og unge og mere end 3.000 voksne. Med donationen skal der gennemføres 20 kurser for op til 320 medarbejdere, hvilket skal medvirke til at skabe en "vi passer på hinanden"-kultur, som kan leve i medarbejderkredsen og gives videre til frivillige og brugere.

Tildelt støtte

158.694 kr.

2023

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart