Søg støtte

Søg

TUBA – lindring ved senfølger af opvækst med alkohol


Donation

Forskningsprojekt

TUBA – lindring ved senfølger af opvækst med alkohol

TrygFondens Børneforskningscenter

Denne donation skal bruges til en effektevaluering af specialiseret behandling til 25-35-årige personer med tunge senfølger af opvækst i familier med alkohol- og anden misbrug. Omkring 10 pct. af alle børn i Danmark vokser op i familier med alkohol- og andre misbrugsproblemer. En sådan opvækst giver psykiske og sociale senfølger af en sådan art, at en del af dem behøver hjælp til at håndtere dem, selv efter de er blevet voksne. Mennesker, der er vokset op i en familie præget af alkoholmisbrug, har blandt andet en øget risiko for angst, depression og selvmordsadfærd samt problemer med at finde en egen identitet. TUBA er en selvstændig not-for-profit organisation under Blå Kors Danmark, der tilbyder specialiseret rådgivning, terapi og undervisning til tusinde unge mellem 14-35 år, som har problemer som følge af opvæksten i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Det er effekten af TUBAs arbejde inden for individuel terapi og rådgivning, som forskerne vil undersøge for at afklare, om der er positiv effekt af TUBAs individuelle terapi, og om en eventuel positiv effekt aftager eller forøges over tid.

Tildelt støtte

5.000.000 kr.

2017

Modtager

TrygFondens Børneforskningscenter

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet