Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Udstyr

Ud i naturen

Å-Center Syds Venner

Å-center Syd er et bofællesskab, hvor beboerne eksempelvis har Downs Syndrom eller anden udviklingshæmning. Denne donation går til en trehjulet dobbeltcykel, så beboerne på bofællesskabet kan få de bedste muligheder for at opleve den lokale natur, få frisk luft og vind i håret sammen med de ansatte eller frivillige.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2018

Modtager

Å-Center Syds Venner

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv