Søg støtte

Søg

Etablering af nyt krisecenter


Donation

Udstyr

Ud i naturen

Å-Center Syds Venner

Tildelt støtte

40.000 kr.

2018

Modtager

Å-Center Syds Venner

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv