Søg støtte

Søg

Ung kræftramt i kirurgisk regi


Donation

Forskningsprojekt

Udredning - Funktionel Lidelse

Silkeborg Hospital, Hospitalsenhed Midt

Donationen går til evaluering af et nyt udredningstilbud, hvor patienter med mulig funktionel lidelse kan få hurtig afklaring og vejledning. Funktionelle lidelser er en gruppe sygdomme, hvor man er belastet af eller bekymret over fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen, og hvor symptomerne ikke kan tilskrives en veldefineret diagnose. Det vurderes, at 300.000 mennesker i den danske befolkning lider af en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet negativt. I juni 2019 åbnede et nyt tilbud om Udredning af Funktionelle Lidelser på Diagnostisk Center ved Regionshospitalet i Silkeborg. Formålet med tilbuddet er hurtigt og rettidigt at udrede og diagnosticere patienter, hvor praktiserende læge formoder, at der kan være tale om en funktionel lidelse. Patienterne får derudover vejledning i at håndtere deres symptomer, og der gives behandlingsforslag til patientens egen læge. Med denne donation skal det nye udredningstilbud for Funktionelle Lidelser evalueres. Evalueringen gennemføres som et lodtrækningsforsøg og skal afdække patientens sundhedsmæssige gevinst, patientens omkostninger for sundhedsvæsenet og samfundet samt patientens oplevelse af interventionen.

Tildelt støtte

3.965.595 kr.

2020

Modtager

Silkeborg Hospital, Hospitalsenhed Midt

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle